Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kámen u Pacova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6426
Datum uzavření smlouvy: 15.12.2009
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 096 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 494 478,00

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kámen u Pacova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) v kat. území Kámen u Pacova v rozsahu 461 ha (=celková výměra k.ú.), který bude podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav, geodetické práce (v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.) a vyhotovení DKM, včetně dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí. Zpracování KPÚ je vyvoláno plánovanou stavbou silnice I/19 (obchvat obce Kámen). Podkladem pro vyhotovení díla je též „Studie pro stanovení rozsahu území přímo dotčeného stavbou silnice I/19 a rozsahu dalšího navazujícího území pro k.ú. Kámen“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy