Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrušovany u Chomutova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6411
Evidenční číslo: 833-2013-508101
Datum uzavření smlouvy: 07.01.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 973 520,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 177 959,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrušovany u Chomutova

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hrušovany u Chomutova (648779), okres Chomutov, kraj Ústecký, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhotovení digitální mapy (DKM) včetně potřebné dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy