Smlouva: Realizace PSZ v k. ú. Rájov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 635
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 984 593,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 451 358,00

Název (předmět)

Realizace PSZ v k. ú. Rájov

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace plánu společných zařízení (PSZ) podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Rájov. Jedná se o stavbu polních cest C4, C5 a C8. Jednotlivé cesty mají délku C4 = 823 m, C5 = 1008 m a C8 = 512 m. Cesty jsou navrženy o návrhové kategorii P4/30, což odpovídá šířce jízdního pruhu 3 m a dvojici krajnic o šířce 0,5 m. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 12-2-134, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy