Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přední Arnoštov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6300
Evidenční číslo: 829-2018-544101
Datum uzavření smlouvy: 25.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 700 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 057 000,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přední Arnoštov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přední Arnoštov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Přední Arnoštov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy