Smlouva: Andělice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 624
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 397 992,00
Cena v Kč vč. DPH: 481 570,00

Název (předmět)

Andělice

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Pocinovice, obec Povinovice, okres Domažlice – u objektu Pocinovice V bude provedena obnova trubního vedení v délce 12 m, u objektu Andělice bude provedeno sečení včetně shrabání a uložení, odstranění trsů křovin a větví se štěpkováním, vytěžení splavené zeminy s uložením na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,298 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy