Smlouva: Polní cesta C2 Klínovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 614
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 649 194,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 205 525,00

Název (předmět)

Polní cesta C2 Klínovice

Stručný popis

Realizace stavby polních cest v k.ú. Klínovice podle projektové dokumentace zpracované v roce 2012 firmou ATELIER DOPi s.r.o. Polní cesta C2 - rekonstrukce polní cesty kategorie P 4,0/30 dl. 520,41m v k.ú. Klínovice, západně od obce Klínovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová, obousměrná. Šířka vozovky polní cesty je 3,5m - 3,75m.. Jako výhybny budou sloužit i zpevněné sjezdy na okolní pozemky.
Konstrukce vozovky účelový komunikací (polní cesty) je navržena ve skladbě:
Nátěr dvouvrstvový, 20mm, Penetrační makadam hrubý 100mm, Štěrkodrť 2x 150mm.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy