Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Albrechtice nad Vltavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6139
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 739 220,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 314 456,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Albrechtice nad Vltavou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Albrechtice nad Vltavou

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zpracování kompletního návrhu KoPÚ v k. ú. Albrechtice nad Vltavou, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy