Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Komařice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6122
Datum uzavření smlouvy: 06.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 086 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 314 726,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Komařice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Komařice

Schválil / podepsal

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ")v katastrálním území Komařice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je 210 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy