Smlouva: Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 602
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 761 874,00
Cena v Kč vč. DPH: 921 868,00

Název (předmět)

Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vybudování dvojice protierozních záchytných prvků v k.ú. Prasetín. Jedná se o zatravněné průlehy. Zájmové území spadá do povodí Turoveckého potoka č. hydrologického pořadí 1 – 07 – 04 – 062. Podélný sklon předmětných pozemků dosahuje vysokých hodnot, což má za následek jejich zvýšenou erozní ohroženost. Dalším nepříznivým faktem je stav, kdy při přívalových deštích dochází ke zvýšenému odtoku vody. V minulosti již několikrát došlo k zaplavení komunikace (silnice I/19) nánosem pod touto lokalitou.
Navrhovaná opatření částečně zbrzdí odtok srážkové vody, částečně podpoří zasakování a zejména odvedou přívalovou vodu z této lokality mimo ohrožené pozemky a komunikaci.
Účelem stavby je snížení erozní ohroženosti zemědělských pozemků a vytvoření zajímavého krajinotvorného prvku.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO1 – zatravněný průleh A1
SO2 – zatravněný průleh A2

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy