Smlouva: Zhoř III - Kokašice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 600
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 331 621,00
Cena v Kč vč. DPH: 401 261,00

Název (předmět)

Zhoř III - Kokašice

Stručný popis

Zhoř III - provedení udržovacích prací v k.ú. Skapce, obec Skapce - Zálezly, okres Tachov – u zakryté části bude proveden výkop zářezu v trase trubního kanálu, demontáž potrubí a osazení nových betonových rour a rekonstrukce vtokového objektu. U otevřené části bude provedeno sečení s vyhrabáním a uložením, odstranění křovin a větví se štěpkováním, odstranění splavené zeminy s rozprostřením na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,139 km.
Kokašice - provedení udržovacích prací v k.ú. Kokašice, obec Kokašice, okres Tachov – sečení včetně shrabání a uložení, odstranění křovin a ořezání větví se štěpkováním, vytěžení splavené zeminy s uložením na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,250 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy