Smlouva: Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 593
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 579 884,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 121 660,00

Název (předmět)

Realizace polní cesty C2, úsek č.1 a 2 v k.ú. Moravská Kamenná Horka

Stručný popis

Výstavba polní cesty C 2, úseku 1 a úseku 2. Cesta je lokalizována v severní části obce Kamenná Horka. Úsek č. 1 má celkovou délu 510m a je navržen se zpevněním z asfaltového betonu, šířkou vozovky 4m a zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5m každá. Odvodnění zemní pláně a vozovky je řešeno pravostrannou vnitří drenáží. V celém úseku je navržena pravostranná liniová výsadba.
Úsek č. 2 má délku 302,4m a navazuje na úsek č. 1. Povrch cesty je navržen travnatý. Vozovka je tvořena jedním pruhem o šířce 3m bez krajnic. Odvodnění je řešeno levostrannou vnitřní drenáží

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy