Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 59
Evidenční číslo: 218-2015-514101
Datum uzavření smlouvy: 16.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 759 190,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 128 620,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozmekových úprav v katastrálním území Lanžov o výměře 392 ha a v katastrálním území Sedlec u Lanžov, včetně navazující ucelené části sousedícího katastrálního území Velký Vřešťov, o celkové výměře 212 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy