Smlouva: Technický dozor investora nad realizací stavby polních komunikací C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 564
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 410 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 410 000,00

Název (předmět)

Technický dozor investora nad realizací stavby polních komunikací C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP

Stručný popis

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění technického dozoru investora včetně výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě polních cest C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy