Smlouva: HOZ Vrchovnice II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 550
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 197 069,00
Cena v Kč vč. DPH: 238 453,00

Název (předmět)

HOZ Vrchovnice II

Stručný popis

Předmětem zakázky je poskytování těchto služeb:
Provedení udržovacích prací v k.ú. Vrchovnice, obec Vrchovnice a k.ú. Hořiněves, obec Hořiněves, okres Hradec Králové, spočívající v pokosení travního a vodního rostlinstva a jeho likvidaci, v naložení, odvozu uložení a rozprostření vytěžené splavené ornice (sedimentu), I. etapa proběhla v roce 2015, na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 2,529 km na základě Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy