Smlouva: KoPÚ Vernýřov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5499
Datum uzavření smlouvy: 11.09.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 780 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 944 768,00
Zadávací řízení: KoPÚ Vernýřov

Název (předmět)

KoPÚ Vernýřov

Schválil / podepsal

STČ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Vernýřov. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby výsledná DKM byla zapsatelná do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je cca 165 ha. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto část k.ú Rápošov, Kralice, Všesoky.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy