Smlouva: Smlouva o dílo

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 545
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 160,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo

Stručný popis

Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následujících staveb:
Název stavby:
a) Lokální biokoridor II BK 3 Dvory
b) Lokální biocentrum 2BC3 Úmyslovice
c) Lokální biocentrum LBC3 Brázdim

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy