Smlouva: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5421
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 138 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 166 980,00

Název (předmět)

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov

Schválil / podepsal

OL

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov včetně laboratorních zkoušek, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy