Smlouva: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nemějice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5419
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 99 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 120 697,50

Název (předmět)

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nemějice

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav na vybraných pozemcích v katastrálním území Nemějice. Body hranice obvodu JPÚ jsou již vedeny v kódu kvality 3, tudíž se nepředpokládá další šetření obvodů v terénu. Obvod JPÚ je veden na pozemcích, které byly zahrnuty do již zapsaných Komplexních pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy