Smlouva: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Prováděcí projektová dokumentace společných zařízení v k.ú. Cakov, včetně autorského dozoru projektanta - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace dat, původně zveřejněno dne 13. 4. 2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5418
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 145 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 175 450,00
Zadávací řízení: Projektové dokumentace v k.ú. Horní Sukolom a Cakov

Název (předmět)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Prováděcí projektová dokumentace společných zařízení v k.ú. Cakov, včetně autorského dozoru projektanta - opakované zveřejnění z důvodu anonymizace dat, původně zveřejněno dne 13. 4. 2018

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Vypracování prováděcí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby na společná zařízení v rámci realizace KPÚ v katastrálním území Cakov

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy