Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5391
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 950 501,00
Cena v Kč vč. DPH: 16 880 106,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba polních cest v k. ú. Chvalšiny včetně rekonstrukce stávajícího nezpevněného brodu, kácení dřevin a návrhu výsadby. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chvalšiny. Jedná se účelové komunikace - polní cesty s označením HPC 1 a VPC 12. Rozsah stavby je malý, jednotlivé cesty mají délku: HPC 1 = 1 825 m, VPC 12 = 1 506 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy