Smlouva: Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5390
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 110 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 133 100,00
Zadávací řízení: Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice

Název (předmět)

Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice

Schválil / podepsal

HK

Stručný popis

Provedení archeologického výzkumu formou dohledu u čtyř samostatných staveb účelových komunikací – polních cest v příslušných katastrálních územích a vypracování závěrečných zpráv o záchranném archeologickém výzkumu (nálezová zpráva) na každou stavbu samostatně. Jedná se o ZAV na tyto samostatné stavby:
R178 – polní cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice,
R183 – polní cesta C1, C2 v k. ú. Hořiněves,
R179 – polní cesta C2A, C2B v k. ú. Nepasice
R182 – polní cesty C2, C8,C9 v k. ú. Libřice

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy