Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5374
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 257 416,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 571 473,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících polních cest Pv1, Pv37 a Pv40 v k. ú. Kamenný Újezd. Polní cesta Pv1 je vedlejší polní cesta vedoucí od osady Březí směrem k chatové oblasti v severozápadní části katastrálního území. Zpřístupňuje chatovou oblast
a pozemky v lokalitě „K řece“. Polní cesta Pv37 je vedlejší polní cesta tvořená zpevněným travnatým pásem. Navazuje na polní cestu Pv40 na severovýchodní straně extravilánu. Zpřístupňuje pozemky v lokalitě „Na pláni“ a bývalý zemědělský areál. Polní cesta Pv40 je vedlejší polní cesta, která se napojuje na silnici III. třídy na severní straně intravilánu. Zpřístupňuje zemědělské pozemky v severovýchodní části území – v lokalitě „Na babkách“. „Na pláni“ a „Samoty“ a pokračuje až k podjezdu pod železniční tratí. Povrch cest bude proveden štěrkový s asfaltovým zástřikem. Polní cesta Pv1 je dlouhá 0,3365 km, polní cesta Pv37 0,41043 km a polní cesta Pv40 0,90954 km. Podél polní cesty Pv1 a Pv40 bude provedena výsadba.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy