Smlouva: Smlouva o dílo č. 344-2018-514101 - Komplexní pozemkové úpravy Brocná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5373
Evidenční číslo: 344-2018-514101
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 980 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 395 800,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Brocná

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 344-2018-514101 - Komplexní pozemkové úpravy Brocná

Schválil / podepsal

HK

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brocná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy