Smlouva: Pilotní projekt identifikace odvodňovacích systémů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5369
Datum uzavření smlouvy: 11.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 499 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 023 790,00
Zadávací řízení: Pilotní projekt identifikace odvodňovacích systémů

Název (předmět)

Pilotní projekt identifikace odvodňovacích systémů

Schválil / podepsal

Ústředí

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je identifikace aktuálního umístění odvodňovacích systémů (OS), tedy podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) a hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) pomocí bezpilotních leteckých prostředků a doprovodného geodetického měření v terénu ve 4 pilotních oblastech. Ověření existence a dostupnosti archivní technické dokumentace OS, prověření přesnosti dochovaných dokumentací
a porovnání dostupných zdrojů o OS včetně vytvoření digitálního archivu OS v definované struktuře.
Dílo ve formě pilotního projektu bude obsahovat:
A) Shromáždění stávajících dostupných podkladů OS a jejich digitalizace a vektorizace.
B) Identifikace skutečného umístění (mapování) odvodňovacích systémů
C) Doplňkové geodetické měření v terénu
D) Srovnání jednotlivých datových zdrojů OS a závěrečné vyhodnocení

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy