Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5205
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 903 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 932 630,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zák.č. 139/2002 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhl. č. 357/2013 Sb. a vytyčení pozemků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy