Smlouva: HOZ Lány

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 513
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 92 246,00
Cena v Kč vč. DPH: 111 618,00

Název (předmět)

HOZ Lány

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Lány u Lázní Bělohrad a v k.ú. Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad, okres Jičín – posečení divokého porostu s vyhrabáním, vytěžení splavené ornice (sedimentu) a jejím rozhrnutím, odstranění keřového porostu a stromů o prům. 30 cm a 50 cm s likvidací pařezů, včetně zásypu jam vytěženou zeminou a zhutněním na objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,300 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy