Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5102
Datum uzavření smlouvy: 10.07.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 977 480,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 392 751,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlinka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti
určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace včetně mapy DKM pro zavedení
výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí (ID komplexní pozemkové úpravy na portálu eAGRI: 8686).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy