Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Vápno u Přelouče

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4914
Datum uzavření smlouvy: 26.01.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 654 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 792 369,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Vápno u Přelouče

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Vápno u Přelouče

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Vápno u Přelouče, včetně všech nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle §7 odst.3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen dílo). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako podklad pro územní plánování.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy