Smlouva: MS - Aktualizace návrhu a DKM – KoPÚ v k. ú. Hladké Životice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4765
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 488 735,00
Cena v Kč vč. DPH: 591 369,00

Název (předmět)

MS - Aktualizace návrhu a DKM – KoPÚ v k. ú. Hladké Životice

Stručný popis

Aktualizace návrhu KoPÚ v k. ú. Hladké Životice podle vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a aktualizace SPI DKM včetně dokladů a příloh k DKM dle platného zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 349/2011 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy