Smlouva: Objednávka HOZ Olešnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4534
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 427,31
Cena v Kč vč. DPH: 13 827,05

Název (předmět)

Objednávka HOZ Olešnice

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, obec Červený Kostelec, okres Náchod v délce 0,265 km. V celém úseku budou odstraněny křoviny bránící provedení údržby. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována ekologickým způsobem (na náklady zhotovitele), v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění.
Z profilu HOZ bude odstraněna vrstva napadaného zetlelého listí, travin a vytěžen sediment, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti stavby hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy