Smlouva: Smlouva o dílo č. 1123-2014-504204 na KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4505
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2014
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 596 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 932 007,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Chodov, Mchov, Bezděkov u Třemešného, Brod u Stříbra, Planá u Mariánských Lázní

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 1123-2014-504204 na KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je prostorové a funkční uspořádání pozemků, včetně identifikace a oddělení církevního, přídělového a historického majetku, pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území (k. ú.) v k. ú. Zadní Chodov, v k. ú. Mchov, v k. ú. Bezděkov u Třemešného, v k. ú. Brod u Stříbra (s navazující částí k. ú. Benešovice u Stříbra), v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, sestávající se z průzkumných, projekčních a geodetických prací. Veškeré práce musí být provedeny tak, aby výsledek náležitostmi a přesností odpovídal požadavkům na obnovu katastrálního operátu; výsledný projekt bude ve formě nové DKM (digitální katastrální mapa) promítnut do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce
č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy