Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4470
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 276 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 964 323,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota

Stručný popis

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Salačova Lhota je rozdělena na části přípravné práce, návrhové práce, DKM a vytyčení pozemků včetně stabilizace. Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo děli a zabezpečí se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy v k. ú. Salačova Lhota.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy