Smlouva: Vypracování PD pro výstavbu účelové komunikace DPC15 v k. ú. Žďár u Kumburku a výkon autorského dozoru

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4462
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 160 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 193 600,00

Název (předmět)

Vypracování PD pro výstavbu účelové komunikace DPC15 v k. ú. Žďár u Kumburku a výkon autorského dozoru

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, pro účely vydání stavebního povolení a následnou výstavbu účelové komunikace (doplňkové polní cesty) specifikované v plánu společných zařízení dokončené Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) Syřenov jako DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku.
Součástí předmětu plnění je i inženýrsko-geologický průzkum, a dále pro projekci nezbytné geodetické práce (vytyčení parcely, výškopis) a veškeré potřebné činnosti a průzkumy, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné pro požadované parametry řádně funkčního Díla.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy