Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Hranice II"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4373
Evidenční číslo: 0119-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 14.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 245 072,00
Cena v Kč vč. DPH: 296 537,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Hranice II"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Hranice u Nových Hradů, obec Hranice u Nových Hradů, okres České Budějovice – odstranění trsů křovin se štěpkováním a odstranění vrstvy splavené ornice na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,870 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy