Smlouva: Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Příkazy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 435
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 851 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 029 952,00

Název (předmět)

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Příkazy

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Příkazy (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy