Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mrlínek

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4292
Datum uzavření smlouvy: 07.05.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 536 250,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 858 863,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mrlínek

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mrlínek

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mrlínek v rozsahu cca 363 ha, v části k.ú. Bystřice pod Hostýnem 8 ha, v části k.ú. Rychlov 1 ha, v části k.ú. Chvalčov 1 ha a návrh změny katastrální hranice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy