Smlouva: Objednávka HOZ Veselí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4250
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 519,24
Cena v Kč vč. DPH: 11 518,28

Název (předmět)

Objednávka HOZ Veselí

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Veselí nad Lužnicí, obec Veselí nad Lužnicí, okres Tábor – posečení divokého porostu s vyhrabáním a uložením, odstranění trsů křovin se štěpkováním a pročištění průtočných profilů na třech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 0,355 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy