Smlouva: Objednávka HOZ Kravaře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4174
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 54 840,00
Cena v Kč vč. DPH: 66 356,00

Název (předmět)

Objednávka HOZ Kravaře

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Kravaře v Čechách, obec Kravaře, okres Česká Lípa - posečení divokého porostu, včetně vyhrabání a odstranění křovin. Dřevní a posečená hmota bude zlikvidována ekologickým způsobem (na náklady zhotovitele), v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Udržovací práce budou provedeny v délce 0,304 km na objektu HOZ, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti stavby hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy