Smlouva: Regulace odtokových poměrů na účelové komunikaci v k.ú. Nové Heřminovy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4145
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 374 380,78
Cena v Kč vč. DPH: 453 000,78

Název (předmět)

Regulace odtokových poměrů na účelové komunikaci v k.ú. Nové Heřminovy

Stručný popis

Předmětem stavby je regulace odtoku povrchových vod z účelové komunikace p.č. 1834/1 na silnici III/4581, umístěné na pozemku p.č. 2028/1 v k.ú. Nové Heřminovy, na základě požadavku Správy silnic Moravskoslezského kraje. Regulace bude provedena vybudováním příčného odvodnění, tzv. horských mříží a mělkého brodu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy