Smlouva: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY - POLNÍ CESTY, VODNÍ PLOCHA A TŮŇKY V K.Ú. TŘEBOM

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 413
Datum uzavření smlouvy: 29.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 486 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 588 060,00

Název (předmět)

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY - POLNÍ CESTY, VODNÍ PLOCHA A TŮŇKY V K.Ú. TŘEBOM

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a pro provádění staveb, včetně souhlasu s realizací prvků ÚSES na podkladě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Třebom, zapsaných do katastru nemovitostí.
Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
1. Pro stavby „Polní cesta CH 2 a CH 3“ a Polní cesta CV 11 - část“ v k.ú. Třebom
2. Pro stavby „Vodní plocha na pozemku parc. č. 690“ včetně související části LBK 3 a „Tůňky T 1 a T 2 na pozemcích parc. č. 533 a parc. č. 538“ v k.ú. Třebom

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy