Smlouva: Realizace strategie komunikace SPÚ na rok 2016

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 412
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 940 075,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 238 591,00

Název (předmět)

Realizace strategie komunikace SPÚ na rok 2016

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikační strategie SPÚ na rok 2016 (dále jen KS SPÚ) definované materiálem „Žít krajinou“ zejména prostřednictvím informování zaměstnanců SPÚ a odborné i laické veřejnosti o činnosti SPÚ (s důrazem na pozemkové úpravy), dosažených výsledcích a o aktuálním dění v oblasti působení objednatele. Tohoto účelu bude dosaženo srozumitelnou, moderní a adekvátně atraktivní formou s využitím různorodých komunikačních kanálů jako jsou tištěná a elektronická média, osobní setkání, semináře a další.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy