Smlouva: Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín - II.etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4107
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 486 003,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 108 064,00

Název (předmět)

Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín - II.etapa

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. etapa“. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělotín, a to polních cest PC 45a, PC 45b, PC 50, PC 23 a prvků ÚSES - biocentra BC5, biokoridoru BK4 a interakčních prvků IP 27, IP 28 a IP 52, včetně následné tříleté péče o zeleň.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy