Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Herink

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4076
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 97 347,00
Cena v Kč vč. DPH: 117 789,87

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Herink

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. dle Herink, obec Herink, okres Praha - východ – pokosení divokého rostlinstva s vyhrabáním a uložením, odstranění trsů křovin a odstranění vrstvy splavené ornice s uložením na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,720 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy