Smlouva: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4069
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 715 060,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 075 223,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Výškovice u Michalových Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., platném znění a vytyčení a označení pozemků v terénu. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaný rozsah služeb pro KoPÚ v k.ú. Výškovice u Michalových Hor činí 294 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy