Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4063
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 838 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 433 980,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., platném znění a vytyčení a označení pozemků v terénu. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je 525 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy