Smlouva: Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4041
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 050 000,00
Zadávací řízení: Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019

Název (předmět)

Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování znaleckých posudků v následujícím rozsahu:

- stanovení ceny nemovité věci (nevydaného pozemku z pravomocného rozhodnutí PÚ nebo soudu), dle vyhlášky 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- stanovení ceny nemovité věci (náhradního pozemku) dle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., v souladu s § 11a odst. 13 a 14 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- stanovení ceny nemovité věci (stavby s pozemkem, či jen stavby) dle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., v souladu s §18 a odst. 2 a §28a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- stanovení ceny nemovité či movité věci (nároku na náhrady za nevydané či znehodnocené stavby a za ostatní zemědělský majetek) dle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- stanovení ceny nemovité věci dle znění zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku a jeho vyhlášek (dle aktuálního cenového předpisu i cenového předpisu platného v minulých letech),
- stanovení ceny obvyklé – nemovité i movité věci (pozemku, popř. pozemku, jehož součástí je stavba, stavby, technologie),

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy