Smlouva: Část 2 - region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 404
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 000,00
Zadávací řízení: Část 2 - region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy

Název (předmět)

Část 2 - region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy

Stručný popis

Předmětem zakázky je poskytování těchto služeb:

- odběr a analýza vzorku splavené ornice a jiných usazenin (dále jen Sediment), včetně dílčích analýz (dorozbory),
- odběr a analýza vzorku půdy,
- analýza vzorku Sedimentu v režimu odpadu,
- vyhodnocení výsledků rozboru a
- posouzení použití Sedimentu

za účelem zajištění správného (v souladu s právními předpisy) uložení Sedimentů ze staveb vodních děl „hlavní odvodňovací zařízení“ (HOZ).

Služby budou poskytovány v souladu se zadávací dokumentací.

Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky poskytování služeb jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (návrh rámcové smlouvy) - v Příloze č. 4.

S vybraným uchazečem v každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2018 nebo do doby vyčerpání finančních prostředků.

Služby budou poskytovány v průběhu roků 2016 až 2018 v rámci uzavřené rámcové smlouvy na základě objednávek dle aktuálních potřeb objednatele souvisejících především s realizací připravovaných udržovacích prací na stavbách HOZ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy