Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Brantice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3994
Evidenční číslo: 0117-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 04.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 165 769,91
Cena v Kč vč. DPH: 200 581,59

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Brantice"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Brantice, obec Brantice, okres Bruntál – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva v celé délce HOZ, včetně shrabání pokosených porostů a uložení na břehové hrany HOZ; dále odstranění náletových dřevin (křovin) a jejich ekologická likvidace, odstranění náletu vrby v km 0,130 včetně kořenů a odstranění sedimentů z koryta HOZ v úseku km 0,000-0,380 s uložením sedimentů na předem určené pozemky (skládku) a rekultivace manipulačního pruhu. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,450 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy