Smlouva: Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 395
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 999 990,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 419 988,00

Název (předmět)

Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Schválil / podepsal

Ing. Veselý

Stručný popis

Předmětem plnění je zajištění údržby spalinových cest v bytových jednotkách ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj. Údržba bude zajišťována na základě jednotlivých požadavků Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, které budou zadávány po dobu platnosti rámcové smlouvy.

Požadovanou údržbou spalinových cest se v rámci plnění této smlouvy uchazečem rozumí opravy spalinových cest dle nevyhovujících výsledků zpráv o provedení kontroly a čištění spalinových cest z března 2016, následné pravidelné kontroly a čištění spalinových cest dle platných právních norem (zákon č. 320/2015 Sb. a dále vyhláška č. 34/2016), popřípadě další opravy spalinových cest dle aktuálních požadavků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy