Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Úbislavice""

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3909
Evidenční číslo: 0128-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 198 423,00
Cena v Kč vč. DPH: 240 092,00

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Úbislavice""

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Úbislavice, obec Úbislavice, okres Jičín - posečení divokého porostu se shrabáním, odstranění stromů, pařezů, keřových porostů a napadaného biologického materiálu, vytěžení splavené ornice a její přemístění, na objektu stavby vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,675 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy